De Feng Shui Academie

En het aanbevelingsnetwerk

Mijn kennis van Feng Shui heb ik met veel interesse, passie en plezier opgedaan op de Feng Shui Academie (https://www.fengshuiacademie.com). Grondlegster Nina Elshof is een zeer ervaren Feng Shui professional en heel goede docente. Ik volgde zowel de Opleiding Conceptual Feng Shui Professional als de vervolgopleiding tot Conceptual Feng Shui Specialist. Via deze link (https://ninaelshoffengshui.nl/aanbod/nina-aanbevelingsnetwerk/) kun je mij vinden op de aanbevelings pagina van haar website.

 

Geaccrediteerd opleider in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki astrologie

Feng Shui is een eeuwenoude studie die inzicht geeft in de relatie en interactie tussen de mens en zijn omgeving. Het duidt de verbazende invloed die kleuren, indelingen, materialen, functies en de juiste plaatsing van meubilair op ons leven hebben. Alles, van stedenbouwkundige planning tot ogenschijnlijk onbelangrijke kleine details, kan met Feng Shui in een beter gebalanceerd en harmonieuzer geheel getransformeerd worden en daarmee het welbevinden van de mens, van jou dus, enorm verbeteren.

 

Feng Shui by Nina

De Feng Shui Academie onderwijst de vaardigheid om door middel van Feng Shui en Nine Star Ki mensen te helpen om antwoorden te vinden op persoonlijke vragen over wonen, werken en leven.

Dit doen we vanuit de principes van Conceptual Feng Shui  zoals vormgegeven door Nina Elshof, directeur en grondlegster van de Academie. Zij waardeert de klassieke regels van Feng Shui maar ontwikkelde een meer eigentijdse benadering voorbij de strikte kaders en juist met ruimte voor de mens en haar spiritualiteit.

Het ontwikkelen van kennis en inzicht in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki helpt om keuzes te maken die gebaseerd zijn op inzicht en bewustzijn. Keuzes die passen bij de persoon en zijn/haar leven, voorbijgaan aan trends en mode maar deze juist overstijgen.

 

Opening doors to a happy, healthy and more conscious life

 

de Opleidingen

Met de geaccrediteerde en gecertificeerde beroepsopleiding, cursus en workshops bieden we iedereen de gelegenheid om Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki te leren begrijpen en er mee te leren werken. We willen jou hiermee in staat stellen om allereerst je eigen leven beter in balans te brengen, te optimaliseren en je welbevinden te vergroten. Vervolgens kun je na het voltooien van de volledige opleiding als Feng Shui Professional ook anderen mensen helpen hetzelfde te bereiken.

 

Erkend en geaccrediteerd

Het volgen van een opleiding heeft een groot invloed op iemand’s leven. De Feng Shui Academie neemt haar rol hierin uiterst serieus en wij zijn erkend dan wel geaccrediteerd door de relevante externe organisaties. 

 

Opleiding Conceptual Feng Shui Professional

In de jaaropleiding Conceptual Feng Shui Professional leer je om met gebruik van de Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki de relatie tussen de mens en zijn omgeving op een gestructureerde manier te analyseren en te duiden.

Hiermee ontdek je aan de hand van je eigen huis en leven hoe je jouw leven beter in balans kan brengen, optimaliseren en je welbevinden vergroten. Vervolgens kun je na het voltooien van de volledige opleiding als Feng Shui Professional ook anderen helpen hetzelfde te bereiken.

De beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional is bedoeld voor iedereen die van Feng Shui haar of zijn werk wil maken of een kennisfundament wil leggen vanuit persoonlijke interesse. Daarnaast biedt de opleiding aan mensen die werken of betrokken zijn bij de ontwikkeling, vormgeving en inrichting van onze directe leefomgeving de mogelijkheid om meer te leren over de invloed die de omgeving heeft op de gebruikers ervan. De kennis opgedaan gedurende deze beroepsopleiding is verder zeer geschikt om als verdieping toe te passen naast een bestaande - therapeutische - beroepspraktijk.

 

een Beroepsopleiding

De opleiding Conceptual Feng Shui Professional wordt heel bewust niet in schriftelijke vorm aangeboden omdat bij deze wijze van kennisoverdracht vaak subtiele, maar heel belangrijke zaken onbenoemd en onderbelicht blijven. Feng Shui is namelijk geen ‘kunstje’ dat je na het volgen van een aantal theoretische lessen onder de knie hebt. Feng Shui biedt vooral een filosofische methodiek om de relatie tussen mensen en hun omgeving te onderzoeken en om mensen, aan de hand van hun leefomgeving, te begeleiden op hun weg naar inzicht in zichzelf en naar bewustwording. Toepassing daarvan vraagt om het ontwikkelen van de vaardigheid om de theoretische kennis op de juiste wijze in de praktijk toe te kunnen passen. Deze opleiding is daarin gespecialiseerd.

 

Conceptual Feng Shui Specialist; vervolg opleiding

Meer diepgang, meer uitleg, meer specifieke kennis op belangrijke onderwerpen zoals hoe groot de impact eigenlijk is van een conflict in een positie en op de balans in huis. Wat het thema van het huis betekent voor de bewoner met dat element in zijn of haar Nine Star Ki profiel. Hoe ziekmakend kan dat zijn? En hoe maak je de bewoner en het huis vervolgens ook weer echt bewust gezond.

De specifieke functies in een huis, zoals een woonkamer, een keuken of een slaapkamer vertellen een verhaal. Analyse op een dieper niveau legt informatie bloot die verder reikt dan bijvoorbeeld de familiedynamiek in het gezin dat in het huis woont, of de kwaliteit van slapen. Het legt vanuit die woonkamer ook het verband met vorige en toekomstige generaties. Of onderzoekt via de slaapproblematiek de roerselen van het onbewuste.

De kracht van onbewuste en bewuste intentie worden in deze opleiding behandeld. Evenals methoden om een huis te reinigen op alle niveaus van energie en met behulp van de vijf elementen. En door alle lessen heen wordt vooral Nine Star Ki met kracht en diepgang toegepast om inzicht te genereren en bewustzijn te laten ontstaan. Waarom is iemand een man-on-a-mission en hoe herken je dat in huis? Welk specifiek gedrag laat iemand met een ongeaspecteerd element zien in zijn of haar huis?

Passend bij de besproken stof worden specifieke en heel bijzondere casussen behandeld die veel inzicht geven en je palet aan ervaring enorm verbreden. Bovendien worden bijzondere levensgebeurtenissen onderzocht en wordt behandeld met welke aspecten van Feng Shui je ondersteuning kunt bieden tijdens bijvoorbeeld huwelijk, zwangerschap, geboorte en overlijden. En niet in de laatste plaats leer je een verhuisprofiel te maken, zodat je mensen kunt behoeden voor een ongunstige aankoop.

Logo-Feng-Shui_final Logo-Feng-Shui_final